Pages

Ads 468x60px

Tuesday, September 4, 2012

KAMPUS KITA BUKAN LUBUK BUAYA


Kesalahan berfikir dan berencana yang sangat malang bahkan merugikan yang dilakukan oleh para pentadbir Institut Pengajian Tinggi adalah apabila menjadikan kampus dan warganya sebuah teritori yang tidak berpartisipasi di arena politik. Sedangkan kampus yang menjadi tempat lahirnya para bijaksana, pasti mempunyai sumber daya yang berpotensi untuk mengambil peranan strategik dalam arena politik tanah air.

Lebih parah lagi, adanya pelbagai peraturan demi menghalang para pensyarah dan mahasiswa dari memberi sumbangan langsung dalam pembangunan politik. Lalu, peranan kampus sebagai pusat membina ketamadunan ilmu dan peradaban budi dimandulkan dengan pendidikan ‘job oriented’ dan sengaja dibiarkan budaya hedonisme bersarang.

Kesannya, sebahagian besar siswazah yang bergraduasi dengan pelbagai taraf kelulusan, tidak memiliki kesedaran politik (political awareness) yang membina dan gagal menunaikan tanggungjawab sosial (social responsibility) dengan berkesan.

Bahaya jangka masa panjang jika keadaan ini berterusan ialah lahirnya kepimpinan negara dan generasi bangsa yang mementingkan diri sendiri dan hilangnya budaya permuafakatan serta semangat tolong-menolong dan gotong-royong dalam membangunkan Malaysia untuk berhadapan dengan pelbagai peranan dan cabaran pada masa hadapan.

Kualiti ‘terpelajar’ dengan kemampuan untuk menguji yang benar dan yang salah dengan pendapat yang beralasan berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa sepatutnya mampu diterjemah dengan memikul tanggungjawab mencari dan membela kebenaran, juga menentang sebarang bentuk penyelewengan dan kebatilan.

Maka, kerana kebimbangan terhadap kemampuan mahasiswa ini, pemerintah korup sedaya upaya mengahalang daripada wujudnya hubungan ‘mutual simbiosis’ yang komprehensif, kompetitif & konstruktif antara rakyat dan pemerintah, dan sekadar menjadikan hubungan itu sebagai hubungan objek-subjek demi mengekalkan kedudukan dan kekuasaan yang sedang dimiliki.

Biarlah ummah boleh mendekati kampus dan mendapat manfaat daripada kita. Jangan biarkan ummah menjadi seperti pemancing yang tidak dapat merasai nikmatnya udang galah kerana sang buaya. Ayuh bebaskan kampus kita! Kampus kita bukan lubuk buaya.

:: Kajang, 4/9/12, 8.36PM 

1 comment:

 1. Ketua Belia MCA Gombak YIP JIUN HANN,
  Berkenaan bapa U (YIP KUM FOOK, MCA GOMBAK) bertiga, Empat Isteri dan kaya, itu hal U sendiri,
  Mengapa U cuba Menbangkitkan Nama NABI MUHAMMAD S.A.W. bagi menburukkan nama kebaikannya. U cuba ingat memalukan Muslim?
  Yip Jiun Hann, U bukan Muslim kami harap jangan menyetul hal Agama Muslim dan kebaikan NABI MUHAMMAD S.A.W.
  Kalau tidak kami akan ajar U seperti perkara yang terjadi di U.S.A

  Kami Yang Benar,
  RAKYAT GOMBAK

  MCA Youth chief Gombak YIP JIUN HANN,
  Concerned father U (YIP KUM FOOK, Gombak MCA) three, four wives and rich, the case U itself,
  Yip Jiun Hann, U are not Muslims we please don’t touch of Muslim’s religion and the good thing Prophet MUHAMMAD S.A.W.
  Why U try generate name of PROPHET MUHAMMAD S.A.W. for bad name of benefits. U try to remember the shameful of Muslim?
  If not, we'll teach U such things happen in the USA

  Our sincerely,
  PEOPLE GOMBAK


  ReplyDelete

Apa Pandangan Anda?