Pages

Ads 468x60px

Thursday, April 14, 2011

TOLAK POLITIK JIJIK[58] Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu (pemerintah negara) menunaikan amanah kepada (rakyat yang menjadi) ahlinya, dan apabila (hakim-hakim) menetapkan hukum diantara manusia, supaya menjatuhkan hukuman dengan keadilan. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

[59] Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada RasulNya, dan kepada pemerintah dikalangan kamu. Jika timbul berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, demikianlah yang lebih baik dan sebagus-bagus pendirian.

(Surah an-Nisa’ : 58 – 59)

PENGAJARAN AYAT :
Ayat 58 ditujukan kepada pembesar-pembesar negara yang bertanggungjawab ke atas pemerintahan negara, supaya mereka tetap bersikap amanah kepada rakyat dan menjalankan keadilan di dalam segala hukumnya.

Ayat 59 ditujukan kepada rakyat, supaya memberikan ketaatan kepada Allah, Rasul dan pemerintah yang dipilih untuk memimpin negara di dalam apa keadaan sekalipun, selagimana tidak menyimpang daripada hukum Allah dan Rasul.

KESIMPULAN :
Apabila ayat-ayat Allah itu mewajibkan sikap amanah kepada rakyat dan keadilan di dalam hukum, maka kedua-duanya ini adalah merupakan himpunan politik yang adil dan pemerintah yang baik.
Wallahua'lam.

0 comments:

Post a Comment

Apa Pandangan Anda?