Pages

Ads 468x60px

Wednesday, March 28, 2012

ANCAMAN BAHAYA FALSAFAH


Harus disedari bahawa umat Islam kini tidak hanya berhadapan dengan kesesatan aliran-aliran yang cuba mempertemukan ajaran ketuhanan di dalam Islam dengan pemikiran falsafah Yunani di bidang metafizikal sebagaimana yang telah berlaku di zaman lalu.

Bahkan, kita kini sedang dihadapkan dengan aliran-aliran yang berusaha menyelaraskan syariat Islam dengan falsafah dan pemikiran moden yang muncul di barat pada zaman ini, yang muncul dalam bentuk teori dan ideologi kemasyarakatan dari sudut politik dan ekonomi yang menolak ajaran agama.

Oleh itu, perlu difahami bahawa kesesatan-kesesatan ini tidak lagi muncul sebagai mazhab-mazhab ketuhanan, tetapi sebaliknya ia muncul sebagai aliran-aliran politik yang memperjuangkan cita-cita kemasyarakatan tertentu dalam bentuk pembinaan semula masyarakat di dalam semua aspeknya – politik, ekonomi, sosial, perundangan, pendidikan – berasaskan kepada falsafah, teori dan ideologi yang tertentu yang mengenepikan ajaran Islam dalam aspek tersebut.

Jika dulu orientasi falsafahnya lebih memberi tumpuan kepada masalah ketuhanan, bersifat spekulatif dan sebagai penjelasan semata-mata kepada buah fikiran ahli falsafah, namun kini orientasi falsafahnya memberikan kepada manusia suatu kefahaman yang menyeluruh mengenai pengalaman hidup manusia di dunia ini dalam segala aspeknya menurut kaca mata kebendaan dan keduniaan.

Maka, sebarang pendapat yang membenarkan ajaran-ajaran teori dan falsafah sosial tersebut sebagai sebahagian daripada panduan yang boleh diterima pakai oleh umat Islam, WAJIBlah ditolak. Tidak boleh sama sekali ia dipakai sebagai asas dan titik tolak pemikiran, keilmuan, amalan atau pembaharuan umat Islam dan lebih-lebih lagi sebagai ajaran yang boleh diutamakan di atas mana-mana aspek dari ajaran al-Quran dan as-Sunnah.

Sesungguhnya kesedaran terhadap ancaman bahaya fahaman-fahaman falsafah tersebut di zaman ini telah pun diperingatkan oleh para ulamak Islam dahulu dan kini dari pelbagai lokasi di dunia. Antaranya adalah :

Sheikh Dr. Yusof al-Qardhawi :

“Sesungguhnya aliran-aliran dan ideologi-ideologi itu pada hakikatnya adalah suatu agama baru, agama-agama yang menolak isi kandungan agama (samawi), tetapi mengambil bentuknya. Ia sesungguhnya mencaci segala apa yang dibawa oleh agama dari perkara-perkara ghaib dan cara berfikir orang-orang yang kuat beragama dan dari keimanan mereka yang kuat lagi membara, akan tetapi dalam waktu yang sama ia mencedok semua ciri-ciri agama itu.”

Maulanan Abu Hassan Ali an-Nadwi :

“Di kebanyakan negara orang-orang Islam hari ini, kita akan dapati sebahagian besar daripada orang-orang yang memegang teraju pemerintahan adalah terdiri daripada pemeluk ajaran baru ini, sungguhpun cara mereka bertaklid pada ajaran tersebut agak berlainan. Boleh jadi antara mereka ini yang mengaku beragama Islam tetapi dengan lisan sahaja, sedangkan perbuatan mereka adalah dipengaruhi oleh falsafah kebendaan dari barat yang menjadi asas penting bagi fahaman tidak bertuhan (mulhid)...yang anehnya, kemurtadan ini tidak disedari oleh para ulamak Islam. Dengan lain perkataan, satu ‘revolusi dalam diam-diam’ telah berlaku dikalangan umat Islam.”

Prof. Dr. HAMKA :

“Ada pula yang mengakui bahawa ajaran dari ideologi itu sesuai dengan Islam, mereka tinggal itu sendiri dan mereka pilih ajaran lain itu.  Padahal kalau mereka berfikir sehat, kalau memang ajaran lain itu sebahagian yang sesuai dengan Islam, mengapa tidak Islam sahaja yang mereka pertahankan? Dan itulah sebabnya maka terdapat kerap kali terdapat orang Islam yang taat mengerjakan solat lima waktu padahal mereka mempertahankan Nasionalisme yang sempit. Itu pun sebabnya, ada ulamak yang berpidato di muka umum dengan mengemukakan beberapa ayat dan hadith Nabi untuk membela sosialisme dan komunisme.”

Hakikat ini perlu kita fahami dengan sebaiknya supaya dapat menyelamatkan diri dan umat Islam daripada kepalsuan dan kesesatan pelbagai teori tersebut yang juga didokong oleh sebahagian intelektual dan ahli politik di negara-negara umat Islam kini.

Ancaman bahaya pelbagai pemikiran di zaman ini, dan dalam keadaan umat Islam sendiri tidak mempunyai kefahaman dan keyakinan yang benar-benar utuh terhadap Islam, menuntut kita semua untuk menghayati Islam serta mempelajari dan memahami falsafah ideologi tersebut bagi menolak kesesatannya.

Wallahua’lam.

1 comment:

 1. Ketua Belia MCA Gombak YIP JIUN HANN,
  Berkenaan bapa U (YIP KUM FOOK, MCA GOMBAK) bertiga, Empat Isteri dan kaya, itu hal U sendiri,
  Mengapa U cuba Menbangkitkan Nama NABI MUHAMMAD S.A.W. bagi menburukkan nama kebaikannya. U cuba ingat memalukan Muslim?
  Yip Jiun Hann, U bukan Muslim kami harap jangan menyetul hal Agama Muslim dan kebaikan NABI MUHAMMAD S.A.W.
  Kalau tidak kami akan ajar U seperti perkara yang terjadi di U.S.A

  Kami Yang Benar,
  RAKYAT GOMBAK

  MCA Youth chief Gombak YIP JIUN HANN,
  Concerned father U (YIP KUM FOOK, Gombak MCA) three, four wives and rich, the case U itself,
  Yip Jiun Hann, U are not Muslims we please don’t touch of Muslim’s religion and the good thing Prophet MUHAMMAD S.A.W.
  Why U try generate name of PROPHET MUHAMMAD S.A.W. for bad name of benefits. U try to remember the shameful of Muslim?
  If not, we'll teach U such things happen in the USA

  Our sincerely,
  PEOPLE GOMBAK


  ReplyDelete

Apa Pandangan Anda?