Pages

Ads 468x60px

Thursday, May 24, 2012

ISLAM LIBERAL – Rancangan Orientalis Musnahkan IslamSebahagian daripada agenda al-ghazw al-fikriyy (serangan pemikiran) yang didalangi oleh para orientalis dan dilatari oleh pengaruh fahaman asing seperti sekularisme, modenisme dan pascamodenisme adalah aliran pemikiran Islam liberal dan fahaman pluralisme agama.

Antara intipati perjuangan aliran ini ialah meyakini semua agama adalah benar dan merupakan jalan menuju kepada Tuhan yang sama. Agama yang pelbagai itu dianggap sebagai pintu-pintu yang banyak untuk menuju ke syurga. Maka, bagi mereka, agama mana yang menjadi pilihan, bukannya kunci ke syurga, tetapi kunci ke syurga adalah nilai keikhlasan seorang manusia untuk membebaskan manusia lainnya dari kelaparan, penderitaan, kekerasan dan ketakutan.

Aliran pemikiran ini juga berpegang bahawa larangan perkahwinan berlainan agama sudah tidak lagi relevan dan menganggapnya hanya sebagai masalah sosial-politik. Pernikahan pula dianggap sebagai konsep yang aneh kerana menurut mereka persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan wanita, sama ada dengan akad (nikah) atau tidak, wanita tetap menjadi tempat bagi lelaki melampiaskan nafsu. Mereka juga menghalalkan perkahwinan homoseksual kerana bagi mereka homoseksualiti itu adalah fitrah yang diciptakan Tuhan.

Selain itu, fahaman Islam liberal ini juga mempercayai bahawa kitab suci semua agama adalah mukjizat, sekaligus menafikan kesucian al-Quran dan meletakkannya setara dengan kitab-kitab agama lain. Menurut mereka, al-Quran sebenarnya adalah perangkap bangsa Quraisy untuk menunjukkan kewujudannya di tengah suku-suku Arab yang lain. Sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. dianggap pula hanyalah kemampuan kepimpinan (leadership value) seorang manusia ke atas manusia yang lain, justeru ia juga boleh dimiliki oleh manusia lain.

Secara prinsipnya, ajaran Islam liberal ini telah mencemarkan dan bercanggah dengan kemurnian tauhid (Aqidah Islamiyyah), menggugat kemutlakan al-Quran sebagai kitab suci, menggugat martabat kerasulan dan keluhuran peribadi Nabi Muhammad s.a.w., menggugat autoriti al-Sunnah dan ijmak ulamak, serta menggugat keunggulan syariat Islam dan kedaulatannya.

Sebenarnya, aliran pemikiran seumpama ini mempunyai agenda tersembunyi iaitu untuk menggugurkan agama secara sepenuhnya daripada masyarakat dengan memisahkan agama daripada pendidikan, menjauhkan syariat Islam daripada kedudukannya yang sebenar sebagai sumber perundangan dan mengasaskan ekonomi di atas dasar riba. Ia juga bertujuan untuk memartabatkan ketuanan akal, kebendaan, dan ketidakpercayaan kepada agama dan wahyu dalam urusan kehidupan dan menjadikan Islam hanya sebagai agama rohani semata-mata dan menolak agama sebagai penentu dan pencorak perjalanan hidup bermasyarakat.

Hakikat perancangan mempromosikan aliran pemikiran Islam liberal ini adalah berpangkal punca setelah musuh-musuh umat Islam gagal berhadapan dengan sikap dan keperwiraan umat Islam di zaman bersatunya umat Islam di bawah kewujudan satu khilafah dan tunduk di bawah satu hukum, lalu mereka menghantar para orientalis ke wilayah-wilayah umat Islam untuk mencari rahsia kekuatan umat Islam dan akhirnya menemui suatu kesimpulan yang diungkapkan oleh Gladestone, “Selagi umat Islam berpegang teguh dengan kitab ini (al-Quran), selama itulah kita tidak dapat menguasai mereka. Oleh yang demikian, kita hendaklah menyusun perancangan untuk memisahkan mereka dari kitab ini.” Lalu muncullah Islam liberal di abad ini untuk menjayakan misi tersebut.

“Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayaNya, walau dibenci oleh orang-orang kafir.” (Surah as-Soff : 8)

Wallahua’lam.

1 comment:

 1. Ketua Belia MCA Gombak YIP JIUN HANN,
  Berkenaan bapa U (YIP KUM FOOK, MCA GOMBAK) bertiga, Empat Isteri dan kaya, itu hal U sendiri,
  Mengapa U cuba Menbangkitkan Nama NABI MUHAMMAD S.A.W. bagi menburukkan nama kebaikannya. U cuba ingat memalukan Muslim?
  Yip Jiun Hann, U bukan Muslim kami harap jangan menyetul hal Agama Muslim dan kebaikan NABI MUHAMMAD S.A.W.
  Kalau tidak kami akan ajar U seperti perkara yang terjadi di U.S.A

  Kami Yang Benar,
  RAKYAT GOMBAK

  MCA Youth chief Gombak YIP JIUN HANN,
  Concerned father U (YIP KUM FOOK, Gombak MCA) three, four wives and rich, the case U itself,
  Yip Jiun Hann, U are not Muslims we please don’t touch of Muslim’s religion and the good thing Prophet MUHAMMAD S.A.W.
  Why U try generate name of PROPHET MUHAMMAD S.A.W. for bad name of benefits. U try to remember the shameful of Muslim?
  If not, we'll teach U such things happen in the USA

  Our sincerely,
  PEOPLE GOMBAK


  ReplyDelete

Apa Pandangan Anda?